10 sanningar som lycka
1. Lycka är bara förunnat vissa människor
Alla kan bli lyckligare, menar Nicolas Jacquemot. 40 procent av ditt personlighetsdrag styrs du själv genom det egna beteendet, så det är aldrig försent att försöka leva ett gladare och mer positivt liv,

2. Man blir inte lycklig av pengar
Man kan se en ökad lycka hos personer som tar sig från fattigdom till medelklass. Men efter den brytpunkten spelar pengar inte lika stor roll för att öka lyckokänslan. Människor har en tendens att vänja sig vid ökat välstånd och höjer därmed förväntningarna i samma takt. Det krävs alltså ännu mer för att göra oss tillfredsställda.

3. Barn gör er lyckliga
Barn är en källa till kärlek och glädje, det vet alla som har eller vill ha småkottar.
Men de gör dig inte automatiskt till en lyckligare människa. Parrelationer utan barn tycks innehålla mer lycka än relationer med barn. Minst nöjda är par som precis fått sitt första barn och absoluta lägsta nivån nås när äldsta barnet når puberteten.

4. Vackra människor är lyckligare
Attraktiva personer värderas högt i vårt samhälle. Det blir exempelvis automatiskt lättare att få jobb och högre lön om du anses vara snygg. Snygga personer har också bättre självkänsla, bättre fysisk hälsa och något högre intelligens än de som anses vara fula. Men det är inte en garanti för lycka. Yrkesverksamma modeller har till exempel lägre välbefinnande jämfört med vanligt folk.

5. Troende är lyckligare än andra
Att tro på något ger ofta människor ett optimistiskt förhållningssätt till omvärlden. Religion för människor samman och skapar en gemensam grund att stå på. Hopp och framtidstro är också kännetecken för de flesta religioner, vilket i sig kan förklara den höga halten av lycka bland anhängarna. Men en annan bidragande orsak till välbefinnandet är den andliga biten, meditation har till exempel en lugnande effekt.

6. Vi blir mer olyckliga med åldern
Åldrande förknippas inte med lycka, särskilt inte i västvärlden. Men det finns forskning som pekar på att äldre personer känner ett ökat välbefinnande. Med ökad ålder kommer också ökad kunskap kring vad som är viktigt i livet.

7. Vänskap är viktigt för välbefinnandet
Ett brett och fungerande socialt liv är den tydligaste gemensamma nämnaren för lyckliga personer. Största glädjen upplevs bland vänner och familj. Men massvis med vänner kommer inte öka lyckan.

8. Äktenskap ger lycka
Personer i ett dåligt äktenskap är olyckligare än både ogifta och skilda personer, medan gifta personer i sunda förhållanden är lyckligare än andra. Om det är lyckliga personer som lättare hittar en partner och därmed gifter sig, eller om det är äktenskapet i sig som skapar lyckan är oklart.

9. Män är lyckligare än kvinnor  
Kvinnor är oftare oroliga än män. De drabbas också lättare av ångest, depression och stress. Men kvinnor upplever också positiva känslor i större utsträckning än män, dessutom känner de dessa med störra intenstitet och mer frekvent än männen. Är kvinnan olyckligare är hon alltså också lyckligare än männen. Hon har helt enkelt ett bredare register.

10. Tacksamma människor är mer nöjda med livet
Om du upplever tacksamhet ofta blir du lyckligare och mer tillfredsställd med livet. Tacksamhet är upplyftande både för den som kännner den och personen den riktas mot. Att känna tacksamhet gör automatiskt att en positiv spiral bildas, där känslan av att tacksam enkelt plockas fram i flera situationer i livet.


(Källa: Kollega.se)

Om du vill nått, typ

Skriv här, typ:

Du som vill nått heter:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0
textarea{ background-image: url(http://www.angelholm.se/index.php?dispatchTo=Renderer&action=download&file=2539&size=300); border: 1px solid black; }